To The Point Expertise weer geslaagd!

To The Point Expertise is weer succesvol door de jaarlijkse Audit van De Letselschade Raad gekomen. Deze toets aan de strenge normen en regels van het Register Letselschade leverde geen enkel minor op. De inschrijving in het Register Letselschade is verlengd.

Dit resultaat is een bestendiging van uitkomst van de interne audit in 2018. Er is weer intensief gekeken is naar de bedrijfsvoering en de werkprocessen.

Het auditrapport met de toetsing aan de GBL en de GOMA bevestigt dat we op de onderdelen: adequaat communiceren, respectvolle houding, deugdelijke procedure en aantoonbaar resultaat erg goed scoorden. Uit de recente klanten tevredenheidsonderzoeken (KTVO’s) blijkt dat we het ook dit jaar weer goed gedaan hebben en de gemiddelde score zelfs is gestegen van een 8,1 in 2018 naar een 8,6 in 2019.

Uiteraard zal ons bedrijf de performance in de letselzaken kritisch blijven monitoren en zorgen voor een continue verbetering om zo de kwaliteit van To The Point Expertise te kunnen blijven waarborgen.

Share
Print Friendly, PDF & Email