Onze manier van werken

Uitstekende kwaliteit, snel en transparant

To The Point Expertise is gespecialiseerd in schuldvraagonderzoeken. Bij aansprakelijkheidsvraagstukken draait het vooral om twee belangrijke vragen: Is er aansprakelijkheid, en zo ja, in welke mate? Bij de aanvang van het onderzoek brengt To The Point Expertise direct de kernvraag betreffende de aansprakelijkheid in beeld. Vervolgens verrichten we snel en transparant onderzoek van hoge kwaliteit.

Objectief antwoord

De doelstelling is snel een objectief antwoord te krijgen op deze aansprakelijkheidsvraag. Op basis van onze rapportage kan de opdrachtgever een genuanceerd en juridisch correct standpunt innemen. Mede aan de hand van een vertrouwelijk deel, waarin de bevindingen van de expert staan en de juridische overwegingen aan de opdrachtgever worden meegegeven. Dit vormt het juridisch advies, dat de basis is voor de communicatie door de opdrachtgever met wederpartij.

Oplossingsgericht

Problemen die tijdens de eerste contacten met de betrokken partijen aan de orde komen en direct opgelost kunnen worden, benoemen we duidelijk in onze rapportage én brengen wij meteen ter sprake in het gesprek met advocaat en slachtoffer. In dit gesprek komen ook de onderwerpen die nader onderzoek vergen aan bod. Deze nemen we op in de actielijst met een duidelijke motivatie, de te nemen vervolgstappen en de hieraan verbonden termijnen. Een en ander met in achtneming van de GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade).