Certificeringen

To The Point Expertise is lid van De Letselschade Raad

Sinds onze oprichting respecteert TTP Expertise de Gedragscode. Dit is al enige tijd geformaliseerd. TTP Expertise is sinds de start officieel betrokken en gecertificeerd lid van De Letselschade Raad, en recent opnieuw succesvol ge-audit!

Ingeschreven in zowel GBL- als GOMA register

De organisaties ingeschreven in het Register GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade) behoren integer te handelen, de GBL na te leven en marktconforme tarieven te hanteren. De Letselschade Raad toetst periodiek of de ingeschreven organisaties voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen. Deze toetsing bestaat uit een jaarlijks self assessment en een driejaarlijkse bezoekaudit met dossieronderzoek.
Lees meer over de GBL op de website van De Letselschade Raad.

Het openbare Register GOMA (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid) van De Letselschade Raad biedt duidelijkheid aan patiënten en sterkt organisaties om te handelen in de geest van deze gedragscode.
Lees meer over de GOMA op de website van De Letselschade Raad.