Missie & kernwaarden

Betrokkenen bij een schade hebben recht op een duidelijk en snel antwoord op de schuldvraag. Snelheid en goede communicatie bevorderen de acceptatie. Zorgvuldig onderzoek is minstens zo belangrijk. Wij staan voor kwaliteit, snelheid en transparantie.

To The Point Expertise streeft naar groei door hoogwaardige, actieve, herkenbare en duurzame dienstverlening. Meer hierover leest u in onze To The Point Expertise Missie.

Bij de behandeling van personenschade en het onderzoek naar de aansprakelijkheid bij personenschade zijn we ons zeer bewust van de verschillende belangen. Objectief en to the point doen we onderzoek. De bevindingen beschrijven we in een duidelijk en deskundig expertiserapport. In ons werk hebben we oog voor alle partijen. Onze klanten waarderen dat, dat blijkt wel uit onze groei.

wijzijntothepoint