Klachtenregeling

Aan de hand van onze klantentevredenheidstool meten we na elk contact met de wederpartijen de tevredenheid over communicatie, empathie, dienstverlening, informatieverstrekking over de aanpak, beantwoording aan de verwachtingen en de behoeftes en ten slotte de opvolging van de gemaakte afspraken. De metingen zijn beschikbaar voor onze opdrachtgevers zodat vastgesteld kan worden dat onze samenwerking een bijdrage levert aan de doelstellingen van de klant.

Maar ook voor klachten over de behandeling staan wij uiteraard open. In onze Klachtenregeling ToThe Point Expertise (PDF) staat uitvoerig beschreven hoe de afhandeling van een klacht gericht aan TTP-expertise verloopt. U kunt daarvoor het Klachtenregistratieformulier downloaden en ingevuld opsturen aan To The Point Expertise, Anne Frankplein 12, 5122 CB te Rijen of mailen aan marcpunt@ttpexpertise.nl.