Scholen

De zorgplicht van scholen

Jaarlijks vinden er ruim 15.000 ongevallen plaats in het basisonderwijs. Daarvan vindt 45% plaats tijdens het bewegingsonderwijs (gymles) en 55% in het schoolgebouw of op het schoolplein. De zorgplicht van een school om lichamelijk letsel aan leerlingen te voorkomen geldt zowel ten aanzien van de inrichting van het schoolgebouw als ten aanzien van haar hoedanigheid als toezichthouder. To The Point Expertise verzorgt het onderzoek naar de aansprakelijkheid van scholen, wanneer schending van die zorgplicht in het geding lijkt te komen. Dit doen we namens de verzekeraar van de aansprakelijk gestelde school.

Vaste inrichting schoolgebouw, gebruik toestellen en materialen

De inrichting van de school omvat zowel de onroerende zaken (schoolgebouw en speeltoestellen op het plein) als de roerende zaken (losse gymtoestellen). Is deze inrichting niet in orde? Dan is de school veelal risicoaansprakelijk. Het is aan de rechter om aan de hand van de omstandigheden van het geval te beoordelen welke eisen men aan de opstal c.q. roerende zaak mag stellen. Een gedegen feitenonderzoek door een aansprakelijkheidsexpert is daarbij van cruciaal belang.

Tijdelijke inrichting schoolgebouw

Ook door een tijdelijke inrichting op school kan schade ontstaan. Bijvoorbeeld bij evenementen op school waarvoor de inrichting wordt aangepast. Er kunnen gevaren ontstaan door gebruik van bijzondere materialen, zoals decors, muziekinstallaties met kabels over de vloer of losliggende materialen bij een verbouwing. De aansprakelijkheid van de school hangt dan af van het handelen of nalaten. To The Point Expertise toetst deze schuldaansprakelijkheid.

De school als toezichthouder

Als toezichthouder rust er op de school en de medewerkers een bijzondere zorgplicht, bijvoorbeeld ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Toezicht is niet alleen noodzakelijk op het schoolplein, maar ook tijdens schooltijd, buiten schooltijd en tijdens sport en spel. De mate van toezicht hangt af van de concrete omstandigheden.

Zorgplicht bij bewegingsonderwijs (gymles)

Met betrekking tot het bewegingsonderwijs rust op de school een zwaardere zorgplicht, omdat bekend is dat de kans op ongevallen – en de ernst van de ongevallen en het hieruit voortvloeiende letsel – bij dit soort lessen in het algemeen groter is. Van het handelen en/of nalaten van de gymleraar brengen we de feiten en omstandigheden goed in kaart. Alleen zo komen we tot een goede beoordeling van de aansprakelijkheid.

Geen absolute waarborg

Met eigen schuld van jonge kinderen behoeft in beginsel geen rekening te worden gehouden. Van een kind kan slechts, in verband met zijn jonge leeftijd, een beperkt inzicht worden verwacht in het gevaar en een beperkt vermogen zich naar dit inzicht te gedragen.
De school hoeft echter geen absolute waarborg te creëren. Kinderen spelen en stoeien nu eenmaal, en een ongeluk zit soms in een klein hoekje.

Meer weten over aansprakelijkheid en letselschade op scholen? Neem contact met ons op >