Schadeanalyse

ANALYSE en SCHADEREGELINGSADVIES in vastgelopen letseldossiers

Er zijn steeds meer signalen dat er dossiers blijven liggen die vastgelopen zijn. Er is in die dossiers kennelijk nog geen zicht op een afronding. Vaak is ook onduidelijk waar het nog op hangt, of blijken discussiepunten onnodig lang voort te duren. Dit leidt tot onacceptabele wachttermijnen en groeiende onvrede bij het slachtoffer. Bovendien is de aanhoudende onzekerheid over wat uiteindelijk de schadeomvang zal zijn slecht voor de resultaten van de betreffende verzekeraar.

TTP Expertise heeft een analysetool ontwikkeld die werkzaam is in dossiers die door diverse oorzaken stilliggen en dus ook niet binnen de GBL termijnen worden afgerond.

Vanuit onze ervaring met complexe zaken en onze deskundigheid in onderzoek en schadevaststelling analyseren wij het dossier. Onder andere vanuit een helicopterview, met aandacht voor de strategische keuzes en het  financieel belang, zoeken we naar de reden voor het stilliggen van het dossier.

Onze bevindingen aan de hand van deze tool leveren vaak nieuwe, creatieve en schadebeperkende oplossingen op.

ANALYSE

Aan de basis ligt een analyse van:

 • De belangrijkste discussiepunten en schade-componenten;
 • De wijze waarop deze qua bewijsvoering en schadebegroting tot heden zijn behandeld;
 • Welke strategische keuzes er in de behandeling zijn gemaakt.

Gebruikmakend van de aanwezige kennis en ervaring geven wij antwoord op de elementaire vragen. Dit gebeurt in een snelle audit op basis van slimme parameters, die direct minder zichtbare maar wel elementaire en vaak vertragende factoren in de schadeafwikkeling boven water haalt.

De te beantwoorden vragen gaan bijvoorbeeld over de volgende items:

 • Diverse vormen van causaliteit;
 • Overige juridische vraagstukken;
 • Plan van aanpak;
 • Arbeidsdeskundige aanpak;
 • Schadebegroting;
 • Uitwerking diverse scenario’s;
 • Inzet rekentool;
 • Gezamenlijke belang.

SCHADEREGELINGSADVIES

Na het beantwoorden van de hieraan gekoppelde vragen volgt een analyse. Dit resulteert in een behandeladvies aan de dossierbehandelaar met de relevante vervolgstap. Daarmee realiseren wij het oppakken van de schaderegeling en het vinden van een voor ieder bevredigende oplossing.

De wederpartij krijgt, nadat opdrachtgever zich heeft kunnen uitspreken over de analyse, de gelegenheid op de bevindingen te reageren en kan de positie ten opzichte van het eindregelingsplan bepalen.

De kosten voor de eerste analyse zijn beperkt. Door gebruik van de goede parameters is een eerste conclusie op basis van de analyse snel voorhanden.

OFFERTE

TTP geeft opdrachtgevers in overweging deze analyse uit te voeren op een groot aantal dossiers, die op grond van doorlooptijd geselecteerd worden. We kunnen desgewenst, afhankelijk van de omvang, een totaalprijs offreren.

Voor meer informatie of een eerste kostenindicatie: marcpunt@ttpexpertise.nl