Overlijdens- en toekomstschadeberekening

Toekomst-overlijden

Integrale behandeling en berekening

De vervaardiging van actuariële berekeningen aan de hand van de gestandaardiseerde rekenmodule (A-letsel) in een bij To The Point Expertise in behandeling genomen dossier.

Quick Scan

To The Point Expertise kan ook een second opinion verzorgen in lopende dossiers, waar door de wederpartij een actuariële berekening is vervaardigd, aan de hand van een Quick Scan. Er volgt dan een snelle analyse van de stukken, een beoordeling van de uitgangspunten, een controle van de berekening en eventueel een nieuwe berekening in A-letsel.

Actuariële berekeningen

To The Point Expertise is sinds enige tijd begonnen met een nieuw initiatief! Marc Punt (expert personenschade & aansprakelijkheid) en mr. Ruud Douven (fiscalist) zullen als rekenkundigen hun ervaring en deskundigheid aanwenden in het vervaardigen van actuariële berekeningen. Dit geldt zowel voor de letselschadeberekeningen als de overlijdensschade. Deze berekeningen werden al in de bij TTP lopende letseldossiers uitgevoerd. Vanaf heden worden de activiteiten van dit nieuwe onderdeel van TTP aangeboden in de vorm van dienstverlening en advies in de lopende dossiers bij andere partijen.

Meer weten over deze berekeningen? Neem contact op met onze experts.