Eenmalige opdrachten

slider-2

To The Point Expertise verricht ook éénmalige onderzoeksopdrachten: dit betekent kwaliteit, snelheid, efficiënt en beknopt.

De behandeling van een aansprakelijkheidskwestie vraagt soms om een snelle inventarisatie van de feiten, het horen van een getuige of een beoordeling van de situatie ter plaatse. Dus een kort bezoek aan de betrokkene, getuige of de ongevalslocatie met een versnelde rapportage door de deskundige. Dit alles tegen geringe kosten en binnen een week een rapport.

To The Point Expertise biedt deze dienstverlening!

Wij hebben landelijke dekking en de benodigde deskundigheid in huis. Zo kunnen we snel rapporteren na een aansprakelijkheidsonderzoek, een technisch onderzoek, bedrijfseconomisch en/of arbeidsdeskundig onderzoek. Met de inhoudelijke kwaliteit  waar TTP voor staat en tegen een  aangepast tarief. Het is mogelijk dit verkort onderzoek tegen een vast tarief te doen; hierover maken we uiteraard van te voren afspraken. Ons rapport is direct inzetbaar in de behandeling van het dossier en desgewenst kunnen de verslagen ter goedkeuring of bevestiging aan de betrokken partij(en) worden voorgelegd.

We hebben een flexibele aanpak en nemen uw specifieke wensen,  zoals het onderzoek en de rapportagevorm,  graag mee in onze werkwijze.

Bent u na het lezen van dit stuk nieuwsgierig geworden, wilt u meer informatie of wilt u een (eenmalige) opdracht verstrekken? Neem gerust contact op!