Zelfstandigenschade

Zelfstandigeschade

Wat is zelfstandigenschade?

Wanneer een zelfstandig ondernemer betrokken raakt bij een ongeval en er ontstaat arbeidsongeschiktheid door de gezondheidsklachten dan spreken we over zelfstandigenschade. Niet alleen het slachtoffer draagt de schadelijke gevolgen van het ongeval maar ook zijn onderneming loopt een financieel risico. De behandeling van zelfstandigenschade is er op gericht deze gevolgen in kaart te brengen en waar mogelijk te minimaliseren.

Behandeling letselschade bij zelfstandigen

In het schaderegelingsproces zijn cases waarbij een ondernemer is betrokken, vaak complex om te regelen. Kernpunt daarbij is dat onder andere in beeld moet worden gebracht hoe de ondernemer en zijn bedrijf ervoor stonden ten tijde van het ongeval en hoe zij er nu voor staan. Dat blijft niet beperkt tot de financiële analyse van de onderneming, want ook de marktpositie, het geleverde product of dienst, de organisatie van de onderneming etc. zijn aspecten die invloed hebben op de uiteindelijke schaderegeling.

De juiste maatregelen treffen

Om discussies over de situatie van de onderneming ten tijde van het ongeval te voorkomen, maakt To The Point Expertise gebruik van onafhankelijk adviesbureau Athenos adviesgroep, dat hun bedrijfskundige analyses alleen in gezamenlijke opdracht van de belangenbehartiger van betrokkene en de aansprakelijke partij uitvoert.

To The Point Expertise heeft hiermee beschikking over een dedicated team aan deskundige adviseurs en sectorspecialisten, die in voorkomende gevallen als onderdeel van de schaderegeling ook de ondernemer kunnen begeleiden bij het weer op de rit krijgen van zijn bedrijf.

Snel tot een goed besluit komen

De resultaten van deze begeleiding vormen uiteindelijk de basis van het door de experts van To The Point Expertise uitgevoerde schaderegelingsproces waarbij het grootste belang wordt gezien in het beperken van de schade voor zowel het slachtoffer als de betrokken aansprakelijke partij. Een succesvolle begeleiding draagt bij aan het vlot en naar tevredenheid afronden van de kwestie.

Meer weten over zelfstandigenschade? Neem contact met ons op >