Medische aansprakelijkheid en geschillenregeling

Header_TTP_760

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die per 1 januari 2016 van kracht is, staat voor een betere kwaliteit van de zorg én een betere behandeling van klachten en geschillen. Hiervoor biedt To The Point Expertise een onafhankelijke oplossing, zowel voor zorgaanbieders als cliëntenorganisaties. De verhouding tussen zorgaanbieder en cliënt staat centraal in deze wet, die in onze visie ook een aantal voordelen voor álle partijen met zich mee kan brengen. Onze aanpak is transparant, oplossingsgericht en laagdrempelig.

Hogere kwaliteit, beter resultaat
De wet verplicht zorginstellingen om aantoonbaar te zorgen voor een hoge kwaliteit: van de geleverde zorg, inrichting van de gebouwen en het materiaal. Daarnaast is de zorgverlener verplicht om medische kunstfouten, zogenoemde ‘missers’ te melden. Zaken rondom medische aansprakelijkheid liggen vaak gevoelig. Emoties kunnen hoog oplopen. Wij begrijpen dat. To The Point Expertise heeft namelijk veel ervaring in medische aansprakelijkheidszaken en weet vaak een resultaat te bereiken dat voor álle partijen bevredigend is, wat de uitkomst ook is. Door een helder standpunt, open communicatie en een snelle respons.

Cliënt wil een luisterend oor
De Wkkgz waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg én een juiste, transparante en snelle afhandeling van klachten en geschillen. De klachtenfunctionaris helpt de cliënt en zoekt samen met hem/haar en de zorgaanbieder naar een gepaste oplossing. Het gevoel gehoord te worden en een goed gesprek lossen vaak al veel op. Dat merken wij in de praktijk. De nieuwe procedure brengt een aantal voordelen voor alle partijen met zich mee:

  • Hogere cliënttevredenheid over proces en oplossing
  • Kortere doorlooptijd geschillentraject
  • Lagere kosten voor behandeling van klacht

Onafhankelijke geschilleninstantie
Komt men er toch niet samen uit? Pas dan wordt een onafhankelijke geschilleninstantie ingeschakeld, die een bindende uitspraak doet en een schadevergoeding toe kan kennen. Zorginstellingen krijgen een jaar de tijd om hun organisatie volgens de nieuwe wet in te richten. Zij moeten zich onder andere bij een erkende, onafhankelijke geschilleninstantie aansluiten.

En dan nu, to the point
To The Point Expertise biedt dienstverlening en ondersteuning bij het ontwikkelen én uitvoeren van de nieuwe geschillenregeling. Wij zijn GOMA-gecertificeerd. En we beschikken over medische, juridische en schadetechnische deskundigheid, vanuit onze jarenlange ervaring in de behandeling van zaken rondom medische aansprakelijkheid. Wij zijn er voor grote zorginstellingen en cliëntenorganisaties, maar ook voor (samenwerkingsverbanden van) kleinere zorgeenheden kunnen wij iets betekenen.

Meer weten over onze visie en aanpak? Neem contact op met Marc Punt, personenschade-expert bij To The Point Expertise.