Schaderegelingsproces

Het schaderegelingsproces van To The Point Expertise voldoet aan de GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade), GOMA (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid) en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit merkt u in de praktijk doordat wij:

GBL/GOMA:

 • Voor elke zaak een helder behandelplan maken, waarin we:
  • Stappen benoemen
  • Termijnen benoemen
  • Heldere communicatie
  • Gelegenheid feedback geven
  • Oplossingen aandragen
 • De letselschade digitaal afhandelen.
  • Betrokkenen kunnen de voortgang in de afwikkeling volgen via diverse digitale platforms
 • Duidelijkheid verschaffen over het verloop van een zaak, doordat we:
  • Regelmatig contact zoeken
  • Actief berichten over de voortgang in behandeling
  • Vragen over voortgang snel beantwoorden
  • Onzekerheden graag wegnemen
  • Actief luisteren naar wensen en feedback
 • Het schadeproces actief en objectief begeleiden, doordat we:
  • Termijnen bewaken
  • Oplossingen aanreiken
  • Tussen partijen in staan
  • Het slachtoffer centraal stellen

AVG:

To The Point Expertise voldoet geheel aan de strengere AVG normen:

 • De Data Protection Impact Assessment (DPIA) is uitgevoerd
 • Er is een vaste interne Functionaris Gegevensbescherming (FG-er) aangesteld
 • We hebben een gegevens verwerkingsregister ingericht
 • We dragen zorg voor een correcte registratie van de persoonsgegevens van alle slachtoffers en overige betrokken partijen in de dossiers
 • Alle medewerkers van TTP Expertise weten hoe omgegaan moet worden met persoonsgegevens van betrokkenen.

To The Point Expertise werkt snel, transparant en staat voor hoge kwaliteit.